Giá bán : 1.500.000đ  

Giá thuê : 300.000đ/ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5