Giá bán : 1.000.000đ  

Giá thuê : 250.000đ/ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5