Giá bán : 1.200.000đ 

Giá thuê  : 300.000đ / ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5