Giá bán : 1.100.000đ  

Giá thuê : 300.000đ /ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5