Giá bán : 1.200.000 đ
​Giá thuê  : 300.000 đ/ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5