Giá bán : 1.500.000 đ
Giá thuê  : 400.000 đ


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5