Giá bán : 1.400.000đ
Giá thuê  : 300.000đ / ngày


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5